روش های ارسال کالا از مجموعه فروشگاه کوبیلای

 1) ارسال سفارش پس از واریز و تکمیل وجه از طریق پیک مجموعه در تهران و حومه

 2) ارسال بار به نحوه اپیکیشن باربری مثل اسنپ و تپ سی در تهران و حومه

 3) ارسال بار به شکل باربری از باربری اصفحان بار یا وطن برای تمام شهر ها

 4) ارسال بار به شکل ارسال از ترمینال های اتوبوس رانی برای تمام شهر ها

 5) تحویل کالا به نماینده شما خریدار گرامی

 نکته1: برای تحویل کالا فقط پس از واریز و تکمیل وجه امکان پذیر می باشد.

 نکته2: مدت زمان تحویل کالا در تهران در همان روز سفارش یا نهایتا 24 ساعت بعد و مدت زمان تحویل کالا به باربری نهایتا 24 ساعت می باشد.

 نکته3: بعد از تحویل کالا بیجک از طریق واتساپ ارسال می شود

 * ضمن تشکر از حسن انتخاب شما لطفا به نکات فوق توجه فرمایید.