پرایمر سفید پلی یورتان کد 1014-212 + خشک کن (هاردنر)

6,130,000 تومان

  • پرایمر سفید پلی یورتان(18کیلوگرم): 4.000.000
  • خشک کن (هاردنر) پرایمر سفید(6کیلوگرم): 2.130.000