سیلر پلی استر کد 0062-814 + شتاب دهنده و پروکسید

5,000,000 تومان

  • سیلر پلی استر(10کیلوگرم): 4800000 تومان
  • شتاب دهنده(200گرم): 100000 نومان
  • پروکسید(200گرم): 100000 تومان