کیلر اکرلیک براق کد 9000-325 + خشک کن(هاردنر)

10,200,000 تومان

  • کیلر اکرلیک براق(12کیلوگرم):5900000
  • خشک کن(6کیلوگرم):4300000